Studio Bergets tjänster

Tjänstedesign och innovation

Med hjälp av ett användarcentrerat förhållningssätt skapar vi lösningar utifrån organisationens förmåga och potential. Vi driver innovationsprocesser och utvecklar nya värdeskapande aktiviteter genom medarbetardriven innovation och samskapande. Med hjälp av kundresor, beteendegrupper och beteendeinformerande insatser hjälper vi våra kunder att navigera kring sina utmaningar, kartlägga effekter och skapa värde. 

Exempel: Resurseffektiv vård med medarbetardriven innovation tillsammans med Stockholms Stad, workshops och intervjuer med hälsokunniga beslutsfattare kring folkhälsoutmaningar tillsammans med Region Örebro, hjälp i vardagen för funkisfamiljer tillsammans med Our Normal, beteendeförändrande insatser kring matavfallsinsamling tillsammans med Göteborgs stad. 

Bild från workshop hos kund.

Hållbarhetskommunikation och beteendeförändringar

Hållbarhetskommunikation är svårt. Det finns många fallgropar. Samtidigt ökar kraven på tydlighet och transparens på företag och organisationers hållbarhetsarbete. Berget hjälper dig att komma vidare med hållbarhets-kommunikationen, undvika greenwash, målsätta smart och utbilda internt. Vi hjälper till att ta fram koncept och navigera rätt. Med hjälp av kartläggning, workshopsfacilitering och idégenerering skapar vi värde och affärsnytta av ert hållbarhetsarbete. Tillsammans med vårt nätverk kan vi enkelt skala upp och ner för att bäst passa uppdragets storlek och utmaning. 

Kundexempel: Beteendeförändring kring nyttiga köpbeteenden tillsammans med NBG, COOP, Cancerfonden och Hjärt-lungfonden. Att kommunicera livscykelanalys med Miljögiraff, Psykologin kring efterfrågeflexibilitet, Panter – the reuseable take away system

Bild från projekt kring beteendeförändring kring brödinköp på COOP.

Varumärkes- och affärsutveckling

Att få hela varumärket att synka med visionen behöver inte vara stort och svårt. Om det görs på rätt sätt blir det enkelt att göra rätt. Vi hjälper företag att stärka sitt varumärke i alla kontaktytor, det kan handla om visuellt uttryck och tonalitet, sociala media strategier, art direction, konceptutveckling, kampanjer, grafisk design, webbutveckling, animation, presentationer, copy och slutleveranser.

Kundexempel: Grafisk identitet till restaurangen Södra Larm i Göteborg, identitet för Majblomman, identitet och utveckling av HALLEN Sigtuna, Sigtuna Auktionsverk, affärsutveckling och identitet för Miljögiraff, konceptutveckling och film för Naturskyddsföreningen. affärsutveckling inför nästa steg med startupen Cetasol, delningsplattformen Piffl, Hotel Flora 30 år.

Bild från varumärkesutveckling av Hallen Sigtuna.

Utbildningar och workshops

Få alla med på tåget, kickstarta ditt hållbarhetsarbete eller vidareutbilda ditt team. Berget håller i föreläsningar och utbildningar om hållbarhetskommunikation, beteendeförändring, tjänstedesign och omställningsarbete. Vi faciliterar stora och små workshops på egen hand eller tillsammans med andra. 

Kundexempel: Hållbarhetsutbildning på Broby Grafiska, Föreläsning om hållbarhet på Formex, kurs i tjänstedesign på YRGO, kurs i Etik på YRGO.

Bild från utbildning inom tjänstedesign på YRGO.