Psykologin kring efterfrågeflexibilitet

Hur får vi småhusägare att skifta sin elanvändning från peaktimmar till de timmar då efterfrågan på el är lägre?

På uppdrag av Energimyndigheten har Berget tillsammans med Nordic Behaviour Group, Skellefteå Kraft AB och Karlstads universitet undersökt beteendemässiga hinder och möjligheter för en energeieffektiv vardag för småhusägare.

Tillsammans med Nordic Behaviour Group tog vi fram fyra lösningar som skulle som vi tror skulle kunna hjälpa och underlätta för småhusägare att ta bättre beslut när det gäller sin elanvändning. Detta mynnade sedan ut i en rapport som Berget har formgett.

Vad är efterfrågeflexibilitet? Efterfrågeflexibilitet är när vi anpassar vår användning av el till elsystemets tillgänglighet och behov. Det innebär att vi använder mer el när det finns gott om den (som när det blåser mycket och vindkraftverken producerar mycket el) och mindre när elsystemet är hårt belastat. 

Efterfrågeflexibilitet i termer av beteenden:

En enkätstudie med
2544 deltagare och 25 djupintervjuer med småhusägare visade
bland annat tre saker

Miljö är en faktor som många värderar, men det är ekonomi som fått småhusägare att öka sin efterfrågeflexibilitet.

De flesta saknar kunskap och ork när det kommer till att styra om sin elanvändning på ett automatiskt sätt genom så kallad smart styrning.

Det finns en stor potential då 17,5% av småhusägare kan koppla på smart styrning eller schemalägga sin uppvärmning, men har ännu inte gjort det.

Hinder för småhusägare

Rapporten fokuserade främst på två områden som ger stor effekt – uppvärmning och laddning av elbil. De hinder som kom fram var medvetandebrist, att ekonomin var största drivkraften, avsaknad av stöd för smart styrning och oro, stress och kontrollförlust.

83% av de med timpris ser ekonomi som främsta orsak till att schemalägga laddningen av sin elbil. 81% av de med timpris ser ekonomi som främsta orsak till att schemalägga uppvärmningen.

Hur får vi småhusägare att ställa om sin el?

Tillsammans med Nordic Behaviour Group tog vi fram fyra lösningar som vi tror skulle kunnas hjälpa och underlätta för småhusägare att ställa om sin elanvändning till det bättre.

Är direkt kriskommunikation via sms ett sätt att undvika effektbrist?
Kan ett allt-i-ett-paket vara en genväg mot nya el-vanor?
Kan vi ta Elpriskollen ett steg längre och ge småhusägare en tydlig helheltsbild?
Kan vi lära Sveriges småhusägare vad energiefterfrågeflexibilitet är?