Panter – the reusable take away system

 Hur får man folk att handla kaffe i flergångsmugg? Från och med 1 januari 2024 måste alla som säljer fler än 150 portioner mat eller dryck (per dag) kunna erbjuda sina kunder återanvändbara förpackningsalternativ som ingår i ett rotationssystem. En stor beteendeutmaning för caféer, restauranger, butiker och användare. 

Arbetet med Panter och Tingstad innehöll intervjuer kring kundresans olika steg med användare, cafépersonal och kunder. Utifrån insikterna utvecklade vi nytt skyltmaterial, skapade införsäljningsargument till de anslutande verksamheterna, ett lanseringskoncept, kommunikation för social media, bilder, texter, webbsida, workshops, och personalutbildning.

I ett nära samarbete med Panter och Tingstad tog vi ett helhetsgrepp för att hitta rätt riktning för varumärket och marknadsföringsarbetet framåt under en viktig lanseringsperiod.

Citat från intervjuer gjorda under arbetet. 

Syftet med intervjuerna kring kundresan var att få en tydlig bild över möjligheter och hinder för att kunna förbättra upplevelsen för alla.

Ett bra system för hållbar take away är en viktig del i den gröna omställningen. För att lyckas implementera det behöver användarna anpassa sitt beteende, vilket är en utmanande uppgift. För att engagera och stödja användarna i denna förändring är det nödvändigt att inspirera och visa upp Panter som en integrerad del av en livsstil – ett nytt system som snart kommer att bli det nya normala.

Citat från intervjuer gjorda under arbetet. 

Skyltmaterial på Espresso House i Göteborg och OKQ8 i Nyköping.

Kommunikationsmaterialet är enkelt, inspirerande och enkelt att placera med tydliga call to actions. Enkelt att använda för café, restaurang och användare.

Join the movement! Make it circulate. Be a Panter.