Miljögiraff

Miljögiraff är miljöstrateger och har jobbat med livscykelanalyser sedan 2003. De levererar miljödata och analyser som skapar ett omfattande, vetenskapligt underlag som kan skapa värde för företag på flera plan.

Studio Berget har samarbetat med Miljögiraff för att ta fram strategiskt underlag för företag att kunna arbeta vidare med sin hållbarhetsdata inom den egna organisationen.

Berget har också gjort en varumärkesutveckling för Miljögiraff med ett förtydligande av sitt erbjudande. Det har mynnat ut i en uppdaterad identitet, kommunikation och strategi kring närvaron i sociala medier och webbsidan samt strategi kring affärsområden och resultatpresentationer.

En livscykelanalys är omfattande och kan vara svår att förstå och ta sig an. För att kunna verka som brygga
mellan data och mottagare har Berget tillsammans med Miljögiraff tagit fram strategier och konkreta underlag för att enklare
portionera ut rätt information till rätt person. Genom workshops och personas förtydligar vi analysen utan att förenkla
för mycket och fokuserat på att ge människan som ska driva omställningen verktygen.  
En del av strategin har varit att hjälpa till att formulera och kommunicera en del av Miljögiraffs uppdrag för webbsida och Linkedin.

Berget hjälper löpande till med att kommunicera den kunskap Miljögiraff sitter på.
Från strategi till konkreta inlägg på Linkedin för att sprida insikter och kunskap till fler.  
Delar från den uppdaterade identiteten. 
Paketering kursmaterial webbsida.

Exempel på smarta lösningar för minskad miljöpåverkan är en viktig del i att förstå
vad omställningen kan betyda i verkligheten. Bild: Nike.