Lazy Book Club

Do you like reading books? Do you not always have the time?
In this book club, you don’t have to read the book – we’ll do it for you.

Studio Berget’s Anna Kolback and UX psychologist Lina Bodestad met through a shared interest in work-related literature. The lack of a forum to discuss the books laid the foundation for Lazy Book Club. For each meeting, Anna and Lina have read a book, summarized five takeaways, and prepared questions for a conversation about the insights. This way, even those who haven’t read the book can join in and participate in the discussion. Lazy Book Club mostly reads books on design, leadership, behavioral science and sustainability.

The meetings take place digitally or in-person.
Sometimes in english, sometimes in swedish it depends on who´s present at the time.

Some takeaways from books that we´ve read so far.

Today, no one can be the ”renaissance man” of Leonardo da Vinci’s olden days, since the sheer amout of knowledge and sciences available to mankind is way too large in our modern age. But a diverse team of people with different backgrounds, areas of expertise, mindsets can hold the key to innovation.

Mau also argues in his book ”MC24” that the split between art and science needs to be mended, so that the two can once again both contribute to creating products and services that are both user friendly, purposeful, and beautiful.

You should begin by agreeing with the other person’s point of view or idea, even if you don’t fully agree with it.

By doing so, you can establish a positive and collaborative tone for the conversation, which can help to build trust and make it easier to work through any disagreements or challenges that may arise later on. 

”Vad kan vi lära av naturen? Biomimikry kallas det när biologer samarbetar med arkitekter, ingenjörer och designers för att hitta och efterlikna naturens bästa lösningar. Runt om i världen inspireras allt fler av vår uppfinningsrika natur för att utveckla tekniska innovationer och på andra sätt tackla de utmaningar vi står inför i dag.”

I boken ”Den uppfinningsrika planeten” av Fredrik Moberg kan man läsa om naturens ”10 designprinciper”:

1. Naturen använder bara den energi den behöver och förlitar sig på fritt tillgänglig energi, t ex solenergi
2. Naturen återvinner allt material. 
3. Naturen använder mångfald som försäkring för att klara störningar.
4. Naturen optimerar snarare än maximerar.
5. Naturen belönar samarbete.
6. Naturen bygger på information.
7. Naturen använder kemi och material som inte skadar andra levande organismer. 
8. Naturen konstruerar med hjälp av rikligt förekommande resurser, använder sällsynta resurser sparsamt.
9. Naturen är i regel lokalt anpassad och responsiv inför sin miljö.
10. Naturen använder design och form för att skapa funktionalitet.

Boken radar upp anledningar till att klimatkrisen är en väldigt svår fråga för människor att fullt ut ta in. Den är komplex, den är på många sätt osynlig, det finns inga tydliga fiender, alla är skyldiga. Det finns inte heller en tydlig lösning utan många. Klimatkrisen är ett synnerligen ”wicked problem”.

Människor har en naturlig ”optimism bias” som inte är så bra i detta fallet. Larsson argumenterar att det därför är extra viktigt att sprida insikten om att vi underskattar miljöhotet. Det räcker inte att bara sprida kunskap om klimatförändringarna utan om hur vårt beteende fungerar i dessa frågor. Vi behöver kommunikation som både pratar till vårt förnuft och våra känslor. Ytlig pessimism och ytlig optimism leder till samma sak: lågt engagemang.

Krznaric outlines six ways of thinking about ”deep time” and extending our temporal horizons much longer into the future than we are used to in our fast-paced, short-sighted world of today. They all center around ideas of empathy with future, yet unborn generations, and vast ideas that carry across lifetimes and sustain purpose for several generations.

Edmondson argues that in a knowledgebased workplace where you are supposed to invent, think and come up with new things and ideas psychological safety is crucial if you want to succeed.  

Lazy book club reads so far:

Want a book read? Let us know!
Reach us here