Lättare val för folkhälsan

Nyttig kost kan förebygga cancer och hjärt-kärl sjukdomar. Men hur får man människor att äta nyttigare? Det ville Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden titta närmare på och gav därför i uppdrag till en arbetsgrupp bestående av experter inom beteendepsykologi (Nordic Behaviour group/PBM) samt Berget att undersöka. Beteendepsykologerna tog fram två rapporter på ämnet och tillsammans valde vi ut beteendeinformerade insatser utifrån underlaget som sedan testades i livsmedelsbutiker under hösten 2022. 

Hur främjar man bäst nyttigare kost i butik? Kan ett tydligt kommunicerat priserbjudande få fler att köpa nyttigare bröd i livsmedelsbutiken? Påverkas människor av att få veta vilka hälsosamma bröd andra familjer köper? Är det en bra idé att lyfta fram hälsosamma bröd på en och samma plats? Berget tog konceptmässigt och visuellt fram de fysiska insatserna utifrån frågorna ovan, se resultatet i caset Bättre folkhälsa för alla, Resultatet. 

”Folkhälsa för alla” är ett initiativ som Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden står bakom. Det är ett partipolitiskt obundet initiativ som önskar främja folkhälsan i Sverige.

Rapporten har tagits fram för att öka medvetenheten kring beteenden kring kost och hälsa.
Forskning har visat att priskampanjer ökar konsumenters köp av mat och dryck och att cirka 83 procent av dessa köp görs på impuls.


Fem beteendeinformerade strategier som främjar hälsosamma matval i livsmedelsbutik.
NEAR är ett ramverk för drivkrafterna som styr våra beteenden.

Positioneringen av livsmedel i butiksmiljön påverkar köpbeteenden då olika positioner fångar kundens uppmärksamhet i olika grad.

Ett test i Storbritannien visade att hur varor visas i butik är viktigt. Genom att positionera om godiset under påsk till ett mindre synligt och lättillgängligt ställe i butiken minskade försäljningen med 21 kg per butik och vecka.

Att flytta om produkter till en mer lättåtkomlig position ökade försäljningen av frukt under ett test i Nederländerna.

Sociala normer kan användas för att öka köp av hälsosamma produkter. Under ett test i Portugal ökade försäljningen med upp till 25% genom information i kundkorgarna.


Illustrationen visar att beteendeinsikter kan bidra till att förbättra policyutveckling i sin helhet. Insikter och
metoder från beteendeinsikter kan tillämpas för att förbättra effektiviteten av konventionella policyverktyg, men erbjuder
också nya verktyg i policyskaparens verktygslåda.