Lättare val för folkhälsan: Resultaten

Foto: Sanna Percivall, Coop & Cancefonden

Kan ett tydligt kommunicerat priserbjudande få fler att köpa nyttigare bröd i livsmedelsbutiken? Påverkas människor av att få veta vilka hälsosamma bröd andra familjer köper? Är det en bra idé att lyfta fram hälsosamma bröd på en och samma plats?

Det testade vi tillsammans med Nordic Behaviour Group på uppdrag av Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden i tre COOP-butiker i Stockholmsområdet.

Under 2022 och 2023 har vi tillsammans med Nordic Behaviour Group tagit fram och testat beteendeinformerade insatser och formgett två rapporter där vi sammanfattat lärdomar och insikter.

Ohälsosamma matvanor är en av de främsta påverkbara riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom och cancer i Sverige. Arbetet har visat att butiksmiljön har en viktig roll i att främja hälsosamma matvanor.

Nyttiga bröd promotas inte i lika stor utsträckning, det är bara någon enstaka gång jag köpt nyttiga bröd på extrapris, medan det känns som det är extrapris på onyttigare brödsorter varje vecka.”

Förälder med barn i åldrarna 7 och 2.

Jag handlar bara bröd på vana utifrån barnens önskemål, men om man fick en liten påminnelse förenat med en rabatt skulle jag nog vara benägen att testa ett nytt bröd. ”

Förälder med barn i åldrarna 14 och 16.

I butikerna genomfördes tre olika insatser:

1. Att framhäva och rabattera nyttigare bröd utan att poängtera att de var nyttiga.
2. Att tydligt visa vilka nyttiga bröd som är populära bland andra barnfamiljer.
3. Att göra nyttiga (nyckelhålsmärkta) bröd enklare att hitta i butiken.

Den mest effektiva metoden visade sig vara insats 1 – Att framhäva och rabattera nyttigare bröd utan att poängtera att de var nyttiga. Insatsen ökade försäljningen med nästan 200 %.

Foto: Sanna Percivall, Coop & Cancefonden


Insats 2 – Att tydligt visa vilka nyttiga bröd som är populära bland andra barnfamiljer visade sig också effektivt, det ökade försäljningen med 64 %.

Foto: Sanna Percivall, Coop & Cancefonden

Sämst gick det för insats 3 – Att göra nyttiga (nyckelhålsmärkta) bröd enklare att hitta i butiken.