Kurs i hållbarhetskommunikation

Var påverkar du mest? Vad kan du göra för att maximera dina insatser?

Hållbar varumärkesstrategi är en 6 månader lång vidareutbildning på distans via yrkeshögskolan Broby Grafiska. Utbildningen innehåller grundläggande förståelse för det komplexa arbetet med hållbar utveckling samt ger fördjupning i hur miljöutredningar och miljöbedömningar som livscykelanalys kan användas i kombination med varumärkesbyggande. Studio Berget höll under våren 2022 i del två av tre, ”strategisk hållbarhetskommunikation”, vårt mål var att deltagarna ska få med sig kunskap och verktyg för att driva omställningen i sin yrkesroll.

Första delen ”Hållbar utveckling” hålls av Stefan Lundvall och tredje delen ”Koncept, idé och storytelling” hålls av Maria Soxbo och Emma Sundh från Klimatklubben.

Mer om kursen: https://brobygrafiska.se/Utbildningar/hallbar-varumarkesstrategi/

Tack för att ni hjälpte oss att tänka i andra banor!

Deltagare på kursen.
Från kursen om Greenwashing. Det handlar om att balansera vad man verkligen gör med vad man säger att man gör.

Studio Berget har varit otroligt självgående, tagit många goda initiativ, tagit kursinnehållet till nya nivåer och levererat över förväntan.

Peter Bared – Utbildningsledare på Broby Grafiska
Från kursen om att påverka sina system. Kraven på chefer angående hållbarhet har ökat stort på de senaste åren.

Tack för inspiration, alla nya tankar och insikter! Har uppskattat er kurs massor!

Deltagare på kursen.
Från kursen om Greenwash. Hållbarhet behöver integreras i varumärkets kärna för att på riktigt ha en chans att bli hållbart över tid.
Viktigt att tänka på när du ska kommunicera om hållbarhet.