Cetasol

Som eko-driving för det marina.

Studio Berget har tillsammans med Cetasol undersökt hur kommunikationen med kund vs. användare ser ut för att förtydliga rätt värden vid rätt tillfälle. Vi har också förflyttat företagets visuella uttryck för att matcha den nya positionen. Utvecklingen av profilen innefattade nya färger, typsnitt, grafiska element, ikoner, bild och videostrategi.

iHelms analytiska plattform hjälper dig att optimera din körning och minimera ditt klimatavtryck. Att köra säkert, komma i tid och samtidigt minska sitt klimatavtryck är en utmaning för marina kommersiella företag idag. Cetasols innovation iHelm gör det möjligt för passagerarbåtar att köra energieffektivt med hjälp av en analytisk plattform. iHelm guidar kaptenen till optimerad körning samtidigt som den minimerar utsläppen. På bara några månader har företaget gått från en lovande tech start-up till en etablerad och trygg spelare.

Bild: Anton Shuvalov
Bilder från höger: Bill Easy, Ibrahim Boran och Thierry Meier