Add Gender

Vad skulle få dig att gå en kurs om normer och inkludering? Tillsammans med konsultföretaget Add Gender testar vi nya sätt att attrahera underrepresenterade målgrupper till deras normingenjörsutbildning. Vi tror på att sänka trösklarna med hjälp av identifiering och visa på värdet och nyttan av utbildningen i relation till målgruppens behov. Hur får man en medelålders man som inte tycker att mångfald är ett problem att se nyttan med att jobba med normer och inkludering? Hur attraherar man bäst en mellanchef i 40 års åldern som har fullt schema och många andra kurser att gå?

Gör som Johan och Nicke, få koll på normer och inkluderingsfrågor och hitta ditt eget sätt att prata om det. Normingenjörsutbildningen ger dig förhållningssätt och verktyg för att synliggöra och förändra negativa strukturer. Hitta strategier för att lyckas med allt från rekrytering till kulturbygge och långsiktig lönsamhet. 

Är det svårt att sätta fingret på vad det är som inte funkar med er rekrytering? Normingenjörsutbildningen ger dig förhållningssätt och verktyg för att synliggöra och förändra negativa strukturer. Hitta strategier för att lyckas med allt från rekrytering till kulturbygge och långsiktig lönsamhet.