30-årsjubileum för Hotel Flora

Hotell Flora fyller 30 år 2023. Det kommer att firas hela året med olika event, erbjudanden och festligheter. Vårt uppdrag bestod av att ta fram ett märke för att uppmärksamma detta jubileum.

Märket kommer att användas i flera kanaler och på olika enheter under hela året och behövde därför fungera som ett tillägg till logotypen. Den fick inte vara för lik logotypen men inte heller för olik då den också måste kunna agera på egen hand. 

Ett mångsidig märke som passar att användas på flera enheter och produkter, med en tillhörande ram som kan användas som ett grafiskt element i övrig kommunikation.

Ett chokladark skapades till Floras jubileumsdessert som kan
användas över tid och berättar hur länge hotellet funnits.